Uncategorized

Các phương thức thanh toán

1. Đối với khách dán tại cửa hàng Khách hàng trải nghiệm trực tiếp dịch vụ dán skin, dán PPF, bảo vệ màn hình tại shop có thể lựa chọn giữa các cách thức thanh toán như sau: – Cách 1: Thanh toán tiền mặt trực tiếp cho nhân viên tại quầy sau khi sản …

Don`t copy text!